E-poe FAME.EE eeskirjad

I Üldsätted

 

1.    Fame.ee e-poe (edaspidi - Pood) reeglid (edaspidi - Reeglid) määravad ära Kliendi ja Fame.EE Poe õigused ja kohustused.

2.    Fame.ee jätab endale õiguse muuta Poe Reegleid. Kliendile, kes ostab Poest kaupa, hakkavad Reeglid kehtima ajast, mil Klient kinnitab tellimuse (ja on seejuures nõustunud antud reeglitega).

3.    Ilma Reeglitega nõustumiseta ei ole Kliendil võimalik Fame.ee Poest tellimust sooritada. Sealhulgas eeldatakse pärast tellimuse kinnitamist, et Klient on lugenud ja nõustub siin väljatoodud Reeglitega, kinnitades seda märkekasti „NÕUSTUN“ valimisega. Juhul, kui Klient ei nõustu osaliselt või täielikult siin lehel väljatoodud Reeglitega, ei tohi ta Cutlus.ee e-poes elektrooniliselt tellimust edastada. Vastasel juhul loetakse ta Reeglitega nõustuvaks. 4. Fame.ee ei kanna mingisugust vastutust potentsiaalse kahju tekkimisel, mis tuleneb sellest, et klient ei ole tutvunud Reeglitega, ei ole võtnud arvesse meie soovitusi ja temale pandud kohustusi, või ta ei ole saanud Poe Reeglitest aru, kuigi talle on antud võimalus nendega tutvumiseks.

II Privaatsuspoliitika 

1.    Kui klient soovib saada Fame.ee uudiskirja, antakse talle valik nende sõnumite saamiseks.

2.    Küpsis – väike tekstifail, mis salvestatakse ajutiselt iga meie veebilehte külastatava inimese seadmesse. Järgmisel lehe külastamisel loeb brauser küpsisefaili ning saadab sellest tulenevat infot tagasi veebilehele, Küpsistes sisalduv informatsioon aitab identifitseerida veebilehe külastajat, salvestada veebilehte brauseri ajalukku ning muuta veebilehe sisu vastavalt kliendi vajadustele. Fame.ee veebilehe küpsised aitavad Kindlustada veebisaidi järjepidevat funktsionaalsust, kindlustada ostukorvi funktsionaalsust, jätta meelde lemmik kaupu, koguda veebilehe külastatavuse statistikat. Kõikide arvutisse salvestatud küpsiste kustutamiseks järgige brauseri arendaja juhiseid, klikkides menüüle Abi ning valides Spikker. Märkus: pärast küpsiste kustutamist võivad mõned saidi funktsioonid töötamise lõpetada või neid peab uuesti seadistama.

3.    Meie Poest tooteid ostes peab Klient seoses tarnega kirja panema andmeid nagu: nimi; perekonnanimi; aadres, kuhu tooted tarnitakse; telefoninumber; muu info, mis on vajalik tarnega seoses. Fame.ee kinnitab, et neid andmeid kasutatakse üksnes kaupade kohaletoimetamisega seoses. Fame.ee kinnitab, et ei jaga Kliendi isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud Fame.ee partneritega, kelleks on näiteks tarneteenust pakkuv ettevõte, kes toimetab Kliendi tellimuse kohale. Mistahes muu Kliendi isikuandmete jagamine kolmandate osapooltega toimub ainult Kliendi nõusolekul. Kõikidel teistel juhtudel avaldatakse Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele üksnes Leedu Vabariigis kehtivate seaduste alusel.

4.    Registreerides konto lehele Fame.ee Poes, ei tohi Klient oma konto sisselogimise andmeid kolmandatele isikutele avaldada. Samal ajal kinnitab Klient, et on täisealine ning tal on täielik õigus Fame.ee Poest kaupu tellida. Juhul, kui klient siiski avaldab oma konto sisselogimise andmed kolmandatele isikutele, on Fame.ee Pood vabastatud mistahes sellega kaasneda võivast vastutusest.

5.    Klient, olles tutvunud Reeglitega, kinnitab, et ta on teadlik Fame.ee Poe sirvimisega kaasnevatest küpsiste failide salvestamisest tema seadmesse (fail, mis pärineb interneti serverist).

III Tellimusega seonduvad tingimused ja kohustused

1.    Kliendil on õigus interneti Poes valida tooteid, mis talle huvi pakuvad. Tema valik kajastub ostukorvis.

2.    Pärast toodete väljavalimist ja ostukorvi lisamist peab Klient sisestama andmed, mis on vajalikud toodete tarnimiseks Kliendini: eesnimi, perekonnanimi, aadress, kuhu tooted tarnitakse, telefoninumber ja muu tellimuse tarnimiseks vajaliku info. Fame.ee kinnitab, et Kliendi poolt sisestatud infot kasutatakse ainult toodete müümise ja tarnimise eesmärgil ilma, et see riivaks Leedu Vabariigis kehtivat Isikuandmete kaitse seadust.

3.    Seejärel peab Klient valima ühe Fame.ee Poe pakutavatest maksemeetoditest (rohkem infot selle kohta on IV Reeglite peatükis). Samal ajal peab valima ka ühe Fame.ee Poe pakutud tarnemeetoditest.

4.    Viimases etapis kuvatakse kogu tellimuse kohta käiv informatsioon, kus Klient saab andmete õiguses ja korrektsuses veenduda. Kliendil on samas ka võimalus enne Fame.ee Poes tellimuse edastamist väärat informatsiooni parandada. Kliendil on võimalus isikuandmeid parandada ka pärast tellimuse esitamist. Kliendil ei lubata tellimust kinnitada enne, kui Klient on tutvunud ja nõustunud Fame.ee Poe Reeglitega. Juhul, kui Klient ei ole enne kaupade valimist Reeglitega tutvunud, peab ta seda tegema enne tellimuse ja andmete kinnitamist tegema.

5.    Pärast Kliendi poolset tellimuse kinnitamist edastatakse see Fame.ee Poele. Tellimus loetakse esitatuks alates hetkest, kui Fame.ee on selle kätte saanud. Samal ajal loetakse kehtivaks ka käimasolevad Reeglid Fame.ee ja Kliendi vahel. Siiski loetakse leping täitmiseks ainult pärast seda, kui Fame.ee on saanud Kliendi poolt valitud pangast tellimusega seonduva ülekande kinnituse (kui maksmiseks kasutatakse internetipanka või pangakontorit); kui valitud on sularahamakse kullerile või maksmine pakiautomaadis – loetakse leping kehtivaks hetkest, mil Klient oma tellimuse Poes Fame.ee kinnitab.

6.    Kliendi valikul saadab Fame.ee süsteem automaatse e-kirja, kus on kirjas info tellitud kaupade ja tarne kohta.

7.    Fame.ee saadab pärast tellimusega seonduva pangaülekande kättesaamist Kliendi poolt antud e-posti aadressile vastavasisulise teate. Kliendi ja Poe vahelise lepingu alguseks loetakse hetke, mil laekub tellimusega seonduv pangaülekanne.

8.    Kliendi poolt sooritatud tellimust hoitakse Fame.ee andmebaasis vastavalt Leedu Vabariigi seadusandluses ettenähtud terminitele ja tingimustele.

9.    E-poest tellimuste tegemisel nõustuvad kliendid järgnevate tingimustega.

 

IV Garantii ja toodete hinnad

1.    Konkreetse toote kohta käiv informatsioon on kirjas konkreetse toote veebilehel meie Poes.

2.    Fame.ee juhib tähelepanu asjaolule, et Klient on tutvunud ja mõistnud müüdavate kaupade värvi, kuju ja muude iseärasustega. Sealjuures mängivad rolli kasutatav monitor/kuvar, mille tõttu võivad veebipoes kuvatud värvid tegelikkusega natukene erineda. Sellisel juhul ei lasu vastutus Poel.

3.    Klient nõustub, et sooritades Poest elektroonilisel teel tellimuse, on kohustub ta tasuma tellimusel märgitud kauba ja/või tarne hinna.

4.    Poes olevad hinnad on kuvatud ametlikus käibel olevas valuutas ning sisaldavad käibemaksu.

5.    Fame.ee müüb kaupu, mis vastavad tellimuses kirjas olevatele tingimustele. Juhul, kui Pood ei suuda tellimuses esitatud kaupa etteantud koguses Kliendile saata, võetakse Kliendiga ühendust e-posti või telefoni teel. Sellisel juhul kohustub Pood kõrvaldama tellimuse täitmisega seonduvad probleemid, kui need on tekitatud Poe või kolmandate isikute poolt. Kliendil on õigus kaitsta oma õigusi vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele seadustele, kui Pood ei suuda etteantud või teatavaks tehtud ajavahemikul kaupu tarnida. 6. Fame.ee kohustused seoses müüdava kaubaga:

6.    Fame.ee võtab endale vastutuse, et tellitav kaup on kvaliteetne ning see tarnitakse vastavalt tellimuses esitatud andmetele.

7.    Fame.ee vastutab õige koguse tarnimise eest Kliendile. Fame.ee ei vastuta selle eest, kui Klient on tellimust tehes sisestanud vale koguse tooteid ning Klient saab tehtud veast aru alles pärast toodete kättesaamist.

8.    Fame.lt on kohustatud Kliendile saatma tooted, mis on tellimuses kirjas ja vastavad tellimuses olevatele kriteeriumitele. Seda alles pärast makse laekumist, välja arvatud juhtudel, kus soovitakse tasuda toodete kättesaamisel.

 

V Kaupade eest tasumine ja terminid

1.    Klient on kohustatud tellitava kauba eest tasuma Poes saadaolevate maksemeetodite abil.

2.    Kui Klient valib makseviisiks elektroonilise pangaülekande, on ta kohustatud tegema tellimuses oleva summa ulatuses ülekande Poele. Kui aga Klient on valinud, et sooritab makse kauba kättesaamisel, on ta kohustatud kauba tarnimisel seda ka tegema. Viimasel juhul ei saa Kliendil enne makse sooritamist tellimuse tarne osas pretentsioone olla.

VI Toodete tagastamine

1.    Kliendil on õigus ostetud tooteid tagastada või ümber vahetada.

2.    Klient võib kasutada seda õigust 14 päeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist. Klient võib tagastamise õigust põhjendada sellega, et Kliendile ei meeldinud toote suurus, värv, kuju või muster või toode tervikuna.

3.    Toodete eest raha tagastamine ja/või nende ümbervahetamine on võimalik üksnes juhul, kui tagastatavad tooted täidavad järgmisi nõudeid: need on kasutamata; need ei ole kahjustatud; säilinud on toote omadused; toode omab kaubanduslikku ja uueväärset välimust.

4.    Tootega tutvumiseks vajalikku pakendi avamist ei loeta toote materjaalseks ja kaubandusliku välimuse rikkumiseks. Siiski tuleb kõik tooted tagastada nende originaalsetes pakendites.

5.    Kui klient tagastab toote füüsilisse Fame.ee poodi (kui teie riigis asub Fame.ee füüsiline pood), peab klient siiski saatma Fame.ee e-postile toodete tagastamise dokumendi.

6.    Toodete tagastamise ja ümbervahetamise aluseks on Leedu Vabariigis kehtiv seadusandlus Nr. 4-243  rakendub ainult toodetele, mida on seaduse alusel võimalik tagastada: parfüümid, lõhnad, kosmeetikatooted ja tualett vahendid; beebiriided; meeste, poiste, naiste ja tüdrukute öösärgid, pidžaamad jms tooted; rinnahoidjad, korsetid jms; prinditud raamatud, ajakirjad, graafika, postrid jms; sukkpüksid, sukad, sokid jms; mänguasjad, mängud.

7.    Toodete tagastamisel on Klient kohustatud täitma ja saatma Poele etteantud ankeedi/tagastusdokumendi, mis on allalaaditav Fame.ee veebilehelt.

8.    Kui peaks juhtuma, et Klient soovib kaupa vahetada ning vahetamise ajal muutub kauba hind kõrgemaks, kohustub Klient Poele vahe kinni maksma.

9.    Kui peaks juhtuma, et Fame.ee ei suuda Kliendile pakkuda asendustoodet, tagastab Pood Kliendile tellimuse summa (välja arvatud tarne maksumuse).

10.  Tooteid on võimalik tagastada, kui need vastavad siin lehel 3. paragrahvis väljatoodud nõuetele. Pärast toodete Fame.ee’ni jõudmist tagastatakse raha 14 päeva jooksul.

11.  Garantii tehase poolsete defektide ilmnemisele - 2 aastat.

 

VII Kaupade tarnimine

 

1.    Pärast tellimuse kinnitamist ja makse laekumist tarnib Fame.ee Kliendi tellitud kauba 2-3 tööpäeva jooksul. Eelnevalt nimetatud ajavahemik ei kehti juhul, kui Kliendi poolt tellitud kaupa ei ole Fame.ee laos olemas. Lisaks nõustub Klient sellega, et võib ette tulla tellimuse tarne viibimine/edasilükkumine meist mitteolenevatel põhjustel. Kui see peaks juhtuma, teavitab Fame.ee Klienti ning tarne aeg lepitakse koos kokku.

2.    Klient peab tellimust tehes määrama asukohta, kus tellitud kaup üle antakse. Kui tellimuse võtab vastu teine isik, peab ka sellest tellimusel teada andma.

3.    Klient peab tellitud kauba vastu võtma ise (kui ta ei ole valinud selleks teist isikut). Kui tarne toimub Kliendi nimele ja tema poolt määratud aadressile, aga ta tellitud kaupa siiski vastu võtta ei saa, ei ole Kliendil õigust esitada sellest tulenevat kaevust Fame.ee’le (näiteks, kui kaebuse sisuks on väide, et ema või tuttav oli valmis tellimust vastu võtma).

4.    Fame.ee e-poest telltidu kaubad toimetab kohale selleks volitatud kullerfirma. Kohaletoimetamise aeg lepitakse kokku kullerfirma/kulleri ja Kliendi vahel. Juhul, kui Klient ei saa tellitud kaupa kindlaksmääratud ajal vastu võtta, peab ta sellest koheselt teavitama meie kliendituge või kullerfirmat (meie kontaktid leiab jaotusest Kontakt“).

5.    Kui tarne ei saa toimuda Kliendi poolt tulenevate probleemide tõttu (näiteks ei ole võimalik etteantud ajal kaupa vastu võtta), peab Klient kullerfirmaga uue kättetoimetamise aja kokku leppima. Uusi tarnekatseid tehakse maksimaalselt kahel (2) korral. Kui klient ei võta kolmel korral temale saadetud kaupa/tellimust vastu, tagastatakse kaup Fame.ee Poele ning Kliendil ei ole õigust esitada pretensioone seoses hilinenud tarnega. Lisaks ei vastuta Fame.ee tarnega seonduvate probleemide eest (hilinemine, pikem tarneaeg ja muu selline probleem), kui selle allikaks on Klient või see tuleneb Kliendi suutmatusest kaupa õigeaegselt vastu võtta. Lisaks ei vastuta me tarneaja üleminekust, kui selle põhjuseks on transpordifirma.

6.    Klient peab koheselt v.ee kliendituge informeerima kui: kui kullerfirma on kliendile edastanud tarneaga, aga selle aja sees tarnet ei toimu või see toimub rohkem kui 15 minutit hiljem; jeigu kreipiantis į kurjerius nurodytu elektroninio pašto adresu atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas arba jeigu kreipiantis nurodytu telefono numeriu nėra pateikiamas atsakymas; kui kuller käitub ebaviisakalt, ei edasta kaupa korrektselt või see on välimuselt määrdunud või muul moel kahjustatud; kõikidel juhtudel, kui tellitud kauba pakend on liialt määrdunud, rikutud või muul moel vigastatud; samuti juhtudel, kui tarnitud kauba hulgas on üleliigseid ja/või valesid tooteid või tarnitud kaubad ei lange kokku tellitud kaubaga (suurus, värvus, kogus).

7.    Kui peaks juhtuma, et kuller toimetab Kliendile tellitud tooted pakendis, mis on märg, tugevalt muljutud, katkine või muul moel vigastatud, peab Klient sellest koheselt kullerit teavitama ning täitma vastavasisulise dokumendi (näiteks kirjutama sellekohase kommentaari kviitungile) või selle muul moel kulleriga koos kirja panema. Kliendi kohustuseks on seda teha kulleri juuresolekul. Ilma kulleri juuresolekult pakendiga seotud probleeme üles kirjutamata ei vastuta Fame.ee katkisest pakendist tulenevatest ebakvaliteetsete toote(de) ja muude probleemide eest.

8.    Kui Klient märkab pakendit avades, et tellimusest on puudu osa tooted või saadetud toodete värvus ja/või suurus või muud omadused erinevad tellitust, peab ta sellest kohe Fame.ee kliendituge informeerima.

 

VIII Teised tingimused

1.    Kõik sõnumid tuleks saata Fame.ee e-posti aadressile või meie klienditoele (kontaktid leiate menüüst Kontakt).